Cantina

world music Praha

Cantina      /        Cantina's music

Vokálně-instrumentální world music soubor, ve kterém se sešli někteří členové kapely Moberg Ensemble a sboru Apsora.

Moravské a české lidové písně ve zpracování Cantiny zní nejen na CD jako filmová hudba k příběhům, o kterých lidové písně vyprávějí. Na svých živých vystoupeních Cantina dokazuje, že "world music is not dead". Tři mužské a sedm ženských hlasů, etnické bubny a klavír vytvářejí poutavou až uhrančivou atmosféru, v níž vyniká výpověď lidových písní o životě a o naději. Nepočetný soubor zpěváků spojuje láska k hudbě a radost ze zpěvu.

Cantina společně zkouší v Praze na Dobešce od roku 2010. Za tu dobu ušla dlouhou cestu a vyzkoušela si řadu podob svých živých vystoupení. V roce 2015 vydala CD "V dúhém poli" s písněmi především z Moravy a Česka. Druhá deska "Sváteční" vznikla v roce 2017 a představuje méně známe adventní písně z Čech, Moravy a z Evropy. V době pandemie v roce 2020, vyšla třetí deska se záznamem z koncertu v rámci festivalu Noc kostelů "Live in concert". V roce 2022 Cantina chystá nový koncertní program a stejnojmenné album "Svitaj, bože, svitaj", které přinese písně o lásce, světle a naději.

A vocal and instrumental world-music ensemble comprising some members of the Moberg Ensemble band and the Apsora choir.

The Moravian and Czech traditional folksongs presented by Cantina sound (not only on the CDs) like film soundtracks for stories told by the songs. At its live performances, Cantina proves that world music is not dead. Three male and seven female voices, ethnic drums and the piano create a catching, even enchanting atmosphere, underlining the tales about life and hope contained in the folksongs.

Cantina members have rehearsed together in Prague at Dobeška since 2010. Over time, the group has come a long way and has tried many different forms of live performances. In 2015, it issued the first CD "V dúhém poli" with songs mostly from Moravia and Bohemia. The second album "Sváteční" was made in 2017 and presents less known Advent songs from Bohemia, Moravia and Europe. The pandemic year 2020 was used to release the third CD "Live in concert" with a recording of a concert given as part of the Night of Churches festival. For 2022, Cantina is preparing a new concert programme and an album of the same name "Svitaj, bože, svitaj", bringing folksongs about love, light and hope.

Autoři projektu / Project's authors 

Blanka Laurychová - umělecká šéfka Cantiny a autorka všech jejích aranží je hudební skladatelka a pedagožka, žačka dr. Ivana Vyskočila, držitelka Ceny Anděl za album Smrtihlav (Petr Nikl & Lakomé Barky), která autorsky stojí za projekty Moberg Ensemble, Lakomé Barky, Klenota aj. Na svém kontě má řadu hudebních projektů a vydaných alb. Je organizátorkou a dramaturgyní festivalu Slavnosti pravého a levého břehu. Vyučuje, skládá, vyhledává poklady v odkazech folklórní tvorby, kterým dává novou hudební podobu.

Karel Fišer - zakladatel projektu Cantina a spolku Voicecamp. Profesí psychoterapeut, jehož celoživotní vášní je zpěv. Řadu let spolupracoval s International School of Human Voice, kde mj. vedl mezinárodní projekt Apsora. Několik let pak vedl českou část mezinárodního hudebního projektu Raduga. Spolupracoval mj. s Feng-yun Song nebo Léňou Yellow z Yellow Sisters, se kterou vedl hlasové dílny. Je autorem projektu Úplňková tančírna. Dramaturgicky se podílel na festivalech RefuFest, TátaFest aj.

Blanka Laurychová - artistic director of Cantina, author of all music arrangements, is a composer and lecturer. She has won Cena Anděl, the award of the Czech Music Academy, for the Smrtihlav album (performed with Petr Nikl & Lakomé Barky ensamble). She is the author of projects such as Moberg Ensemble, Lakomé Barky or Klenota. Blanka also organises and manages the programme of a music festival on the Vltava River. She enjoys searching for treasures in the tradition of folklore music, and gives them a new musical form.

Karel Fišer - the founder of the Cantina project and of the Vo icecamp association. A psychotherapist by profession, he has been passionate about music all his life. For many years, he cooperated with the International School of Human Voice, leading the international project of the Apsora choir. After that he managed the Czech part of the international music project Raduga. He cooperated with Feng-yun Song or Léňa Yellow from Yellow Sisters, with whom he led voice workshops. He was engaged in preparing the programme of music festivals such as RefuFest, TátaFest etc.


Členové / Members

Blanka Laurychová
Karel Fišer
Klára Adamová
Luboš Tamele
Lucie Böhmová
Marie Marvalová
Petr Laurych
Martina Rosenkrancová
Eva Stanislavová
Svatava Kotyzová
Petra Pospíšilová
Johana Prokop Brokešová
© 2022 Cantina/ Při výrobě těchto stránek nebyly zlomeny žádné paličky.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!